13.2.2018

Nurmeksen suunta on vahvasti eteenpäinSuuruutta ei ole vahvuus, vaan se, että suuntaa ja käyttää voimansa oikein. Omat voimat pitää käyttää asioihin, joihin pystyy aidosti vaikuttamaan. Näin tulevaisuutta tehdään voimia tuhlaamatta.

Nurmeksen kaupunginvaltuusto tekee piakkoin tämän valtuustokauden tärkeimmän päätöksensä, kun se käsittelee Nurmeksen uutta strategiaa vuosille 2018–2021. Strategian työnimenä on ”Nurmeksen Suunta”. Strategialuonnos on valmisteltu viidessä työryhmässä, jonka jäsenet ovat kaupunginvaltuutettuja. Työryhmät ovat tehneet hyvää tulevaisuustyötä.

Nurmeksen kaupunki lähtee uuteen strategiakauteen myönteisessä vireessä emmekä ole niin sanotusti ”selkä seinää vasten”: Taloutemme on kunnossa. Uusi organisaatiomalli on otettu käyttöön. Muuttotappiomme on vain kourallinen ihmisiä. Nyt on hyvä aika tästä eteenpäin kehittää toimintaamme ja lisätä vetovoimaisuuttamme. Olemme pian muuttovoittokaupunki.

Nurmes kuuluu hiilineutraaliksi pyrkivien kuntien joukkoon eli HINKU-kuntiin. Biotalouden edistäminen on Nurmeksen kaupungin tärkein yksittäinen HINKU-toimenpide. Nurmeksella on hyvä myyntituote eli vihreän energian teollisuusalue, joka on samalla myös uusi ekosysteemi. Olemme vahvistaneet yritysinvestointien rahoitusrakennetta mittavalla venture capital – yhteistyöllä Kiinan vanhimman pääomasijoitusyhtiön kanssa. Tämä työ on johtanut Nurmekseen korvamerkattuihin rahastoihin.

Kehittämissuunnitelmilla ja kaavoituksella luodaan uusia suuntaviivoja ja kasvun eväitä. Kaavahan on kasvun mahdollistaja. Uutta elinvoimaa tulee kasvun kautta. Minun oma toivomukseni ylitse muiden on työssä olevien nurmeslaisten määrän kääntäminen kasvuun. Tämä tuo meille lisää verotuloja ja hyvinvointia. Houkuttelemme erityisesti tänä vuonna uutta työvoimaa kaupunkiimme.

Nurmeksen logistinen asema on vahva. Logistiikan merkitys korostuu paljon Suomen puuhuollossa lähivuosina, kun ilmastomuutos muuttaa sääolosuhteita ja mm. maan routimista. Logistiikka on tärkeä myös elintarvikealan yrityksissä, joissa tuoretuotteita jaellaan päivittäin ympäri Suomea.

Suuntavalinta on omissa käsissämme. Valittu suunta pitää pystyä pitämään, vaikka joskus myös tuuli tai virta sitä pyrkisikin sortamaan. ”Tuuli tuo ja virta vie” on vanha oppi navigointikurssilta. Tämä sama pätee myös Nurmeksen kaupungin toimintaympäristöön.

10.1.2018

Maakuntavalmistelun vauhti kiihtyy VATE:n myötäMaakuntauudistuksen siirtyminen vuodella vuoden 2020 alkuun on rytmittänyt maakuntavalmistelua uudelleen. Nyt uudistuksen alkuun on vajaat kaksi vuotta. Väliaikainen toimielin (VATE) on työskennellyt maakunnassamme 9-henkisellä kokoonpanolla. Olen mukana tässä toimielimessä. Valmistelutiimi ja koordinaatioryhmä ovat myös tukeneet tätä työtä. Olen auttanut valmistelutiimiä hallinnon järjestämisessä. Koordinaatioryhmässä puolestaan olen varapuheenjohtaja. VATE:n työ virallistuu kesällä ja työ jatkuu siihen asti, kun uudelle maakuntavaltuustolle on kaikki tarpeellinen valmisteltu päätöksentekoa varten. Tärkeimmät valmisteltavat asiat ovat konsernirakenne, hallintomalli ja ensimmäisen vuoden talous- ja toimintasuunnitelma.

Maakunnat aloittavat nyt alkuvuodesta myös ns. simulaationeuvottelut viiden eri ministeriön kanssa. Näissä neuvotteluissa harjoitellaan tulevan maakunnan ja ministeriöiden vuosittaisia talous- ja tulosneuvotteluja. Olemme sopineet keskinäisen työnjakomme näiden neuvottelujen osalta ja olemme valmistautumassa niihin hyvin. Aivan uutena asiana maakuntahallinnossa on valtion päällikkökulttuurin ja kunta-alan luottamusmieskulttuurin yhdistäminen. Erityisesti simulaationeuvottelu valtiovarainministeriön kanssa antaa esimakua maakuntalain 13 §:n tarkoittamasta ohjausneuvottelusta.

Maakuntien tuleva taloudenpito on alkanut arveluttaa eri puolilla Suomea. Meillä on tietoa siitä, että eräät maakunnat ovat jo nyt vuotaneet ulos viestejä siitä, että alijäämän uhka on todellinen. Meillä Pohjois-Karjalassa on tehty jo viime kesänä laskelmia siitä, miten Meijän Maakunta pärjäisi. Meidän näkyvä on vähintäänkin kohtuullinen. Pystymme toimintaa tehostamalla vastaamaan haasteeseen, koska meidän oman toiminnan tehostamistarve on muita maakuntia pienempi. Olemme uralla, jossa meidän pitää parantaa tuottavuutta vuosittain noin 0,8 % vuodessa seuraavan 10 vuoden aikana. Meidän työtä helpottaa myös se ansiokas työ, joka nyt on käynnissä Siun Soten sisällä. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten nousu on nyt jo käytännössä taitettu Siun Soten sisällä. Meillä Pohjois-Karjalassa on osattu aina elää ”suu säkkiä myöten”.

Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun uhkatekijänä pidän vähäverisyyttä. Olemme vähäväkinen maakunta, jossa myös valtionhallinnon läsnäolo on ollut melkoisen ohutta. Niitä osaavia avainhenkilöitä on maakunnassamme vähän, jotka pystyvät antamaan merkittävän työpanoksensa maakuntavalmisteluun. Tässä työssähän tarvitaan sekä valtionhallinnon että kuntapuolen osaamista. Toinen vähäväkisyydestä seuraava ongelma on markkinapuutteen tai taloudellisen kannattamattomuuden uhka. Näistä jälkimmäinen realisoituu siinä, että toimintakenttä pirstoutuu liikaa ja lopputuloksena on taloudellinen mahdottomuus.

Maakuntavalmistelumme suurin vahvuus on yksituumaisuus: Luotamme toisiimme ja teemme tämän uudistuksen omin voimin. Olemme onnistuneet luomaan rakenteen, joka pitää kaikki toimijat tietoisina siitä, miten uudistus etenee. Työtä on jäljellä vielä paljon.

13.12.2017

Työpaikkoja tolkun ihmisilleNurmeksessa on ollut viime aikoina työpaikkoja tarjolla poikkeuksellisen paljon. Tämän aamun tarkka lukema oli 32 avointa työpaikkaa mol.fi-palvelussa. Nyt sekä yksityinen että julkinen sektori hakee nyt uusia työntekijöitä. Ilahduttavaa on se, että avoimia työpaikkoja on sekä tuotannossa että palvelutyössä. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa on jatkuvaa työvoimatarvetta.

Tällä hetkellä Nurmeksessa sekä yrityksillä että Nurmeksen kaupunkikonsernilla menee kohtuullisen hyvin. Talouden yleisvire on pitkästä aikaa positiivinen laajalla rintamalla. Pohjois-Karjalan maakunnassa pohjoisosa on nyt kasvun tyyssija. Tämä kasvu on jo jatkunut tarpeeksi pitkään ja nyt se alkaa realisoitua uusina työpaikkoina.

Virkeän työvoiman löytämisessä on tekemistä meille kaikille. Jokainen meistä tuntee tolkun ihmisiä, joita työnantajat tarvitsevat. Missä nämä ammattilaiset oikein luuraavat? Uskon heitä löytyvän muun muassa harrastusporukoista ja tuttavaverkostoista. Kun itse pohdin omia painotuksiani valitessani avainhenkilöitä vaativiin tehtäviin, niin ykkösasiaksi nousee vastuullisuus. Hommat hoidetaan hyvin loppuun saakka olosuhteista riippumatta. Vastuullisuus tarkoittaa nykyaikana myös itseohjautuvuutta.

Nurmeksen kaupunki panostaa lähiajan markkinoinnissa työvoiman houkutteluun Nurmekseen. Meillä on selkeä sekä lähiajan että pitemmän aikavälin näkymä työvoiman tarpeesta. Tämä työvoimatarve erityisesti biotaloudessa johtaa myös Nurmeksen kansainvälistymiseen halusimmepa sitä tai emme. Työvoimakoulutusta tulee kehittää entistä kansainvälisemmäksi, jotta se palvelee myös joint venture – yrityksiä hyvin. Nämä yritykset siirtävät työvoimaa ja raaka-aineita yli maiden rajojen joustavammin kuin perinteiset yritykset.

Suurin muutos lähivuosina Nurmeksen työmarkkinoilla on prosessiteollisuuden työpaikkojen lisääntyminen. Työntekijöiltä odotetaan prosessiteollisuuden osaamista ja kokemusta. Olennaista ei ole se, miltä teollisuuden toimialalta kokemus on. Pääpointti on se, että osaavien ihmisten käsissä koneiden ja laitteiden käyttöasteet ja käytettävyys ovat korkealla tasolla. Tämä puolestaan johtaa korkeaan tuottavuuteen. Työpaikkoja syntyy myös huoltoon ja kunnossapitoon sekä tukipalveluihin.

Talouden positiivinen dynamiikka kannattelee tällä hetkellä Nurmeksen kaupunkia. Meillä on nyt hyvä henki ja motiivi edesauttaa uuden ja osaavan työvoiman löytymistä kaupunkiimme. Yritykset arvostavat myös hyviä yhteyksiä tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin. Näin uutta tekniikkaa ja uusia työtapoja siirtyy yrityksiimme.

Tätä kirjoitettaessa joulu on jo ovella. Kuluneen vuoden aikana sekä elämä että kuolema ovat olleet liki ja läsnä arjessamme. Toivon, että Joulu on meille kaikille rauhoittumisen aikaa.